Какви са обемите на туристическия пазар в област Видин и могат ли да бъдат отчетени положителни резултати от тази дейност?