Какво е съотношението на средствата за подслон в област Видин/хотели, квартири и др/ и достатъчно ли са за потока от туристи?