Липсва връзка между професионалните гимназии по туризъм и работодателите. Как може да преодолеем този проблем?