Тема 3 Проучване на туристическия пазар. Предимства на региона. Възможности