Тема 4 Проучване на туристическия пазар. Профил на туриста. Търсене и предлагане