Съществува ли статистика за делът на посещения на чужденци в различните музейни обекти от чужденци?