ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ ПО МЛАДЕЖКО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В СФЕРАТА НА ТУРИЗМА В ГР. ПИРОТ