Приключиха дейностите по проект „Укрепване на туристическото предприемачество и насърчаване на услугите – СТЪПКИ”