СРЕЩА ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА МРЕЖА ОТ МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ В ТУРИЗМА