О ПРОЈЕКТУ

Strengthening Tourist Entrepreneurship and Promotion of Services – STEPS

PRIORITETNA OSA: 1. Održivi turizam

SPECIFIČNI CILJ: 1.3. Ljudi ljudima i umrežavanje

PARTNERI:

Народно читалище ;Братство-1869;
Община Видин
Udruženje građana ,, Ponišavlje"

REZULTATI PROJEKTA:

Glavni rezultati su: 1. Studija potreba i izazova u turizmu u smislu ljudskih resursa, kvaliteta usluga i preduzetništva, 2. Obuka mladih preduzetnika u turizmu, 3. Online platforme STEPS za pružanje aktivnih obrazovnih inicijativa i konsultacija za start-up u turizmu, 4. Mreža mladih preduzetnika u oblasti turizma – STEPS. Rezultati će stvoriti dodatne prednosti za prekograničnu regiju, uklj. atraktivno okruženje za razvoj turizma, stvaranje novih turističkih proizvoda / usluga i poboljšanje postojećih

CILJNE GRUPE PROJEKTA:

 • Studenti i nezaposleni stariji od 18 godina

DIREKTNI KORISNICI PROJEKTA:

 • Studenti i nezaposleni u prekograničnom regionu
 • Poslovni subjekti i organizacije u prekograničnom regionu

KRAJNJI KORISNICI PROJEKATA:

 • Stanovništvo na ciljnom prekograničnom području
 • Subjekti koji posluju u sektoru turizma
 • Posetioci / turisti

AKTIVNOSTI PROJEKTA

 • Aktivnost 1 – Studija ;Mogućnosti i izazovi za pružanje kvalitetnih turističkih usluga i proizvoda u oblasti CBCG
 • Aktivnost 2 – Akcioni plan za podsticanje preduzetništva u turizmu
 • Aktivnost 3 – Specijalistička obuka za mlade preduzetnike u turizmu
 • Aktivnost 4 – Online platforma za poslovne konsultacije u turizmu
 • Aktivnost 5 – Online konsultacije za start-up u sektoru turizma
 • Aktivnost 6 – Događaj umrežavanja mladih poslovnih preduzetnika
 • Aktivnosti komunikacije i vidljivosti
 • Upravljanje projektima i izveštavanje

Ova publikacija je napravljena uz pomoć sredstava Evropske unije kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija pod brojem CCI No 2014TC16I5CB007. Jedinstveno odgovorno lice za sadržaj ove publikacije je Udruženje građana „Ponišavlje“ – Pirot i ni na koji način ne može biti tumačen kao stav Evropske unije ili Upravljačkog tela programa.

Ovaj projekat sufinansira Evropska unija kroz Interreg-IPA Program prekogranične saradnje Bugarska-Srbija