Какви са често срещаните проблеми в туристическите обекти от региона и в обслужващите ги звена?