Realizovane aktivnosti u okviru projekta „Jačanje turističkog preduzetništva i promocija usluga – STEPS“